كتاب هاي شعبده بازي - دریافت فایل
https://telegram.me/myshobadebaz
دریافت فایل arrow كتاب هاي شعبده بازي
فهرست
مجله Vanish شماره 4
مجله ای بسیار زیبا میباشد در زمینه شعبده بازی که به معرفی جدیدترین وسایل و بازیهای دنیا پرداخته و اخباری از گوشه و کنار شعبده بازی دنیا در اختیار شما قرار میدهد . این مجله بصورت ماهنامه منتشر میشود و این شماره سوم این مجله میباشد که میتوانید از سایت شعبده باز دانلود نمائید
مجله Vanish شماره 3
مجله ای بسیار زیبا میباشد در زمینه شعبده بازی که به معرفی جدیدترین وسایل و بازیهای دنیا پرداخته و اخباری از گوشه و کنار شعبده بازی دنیا در اختیار شما قرار میدهد . این مجله بصورت ماهنامه منتشر میشود و این شماره سوم این مجله میباشد که میتوانید از سایت شعبده باز دانلود نمائید
مجله Vanish شماره 1
مجله ای مفید در شاخه شعبده بازی که هر دو ماه یک بار منتشر می شود و در آن به آموزش ، معرفی شعبده بازی و شعبده بازان ، اخبار جدید ، مصاحبه و همه مسائل درباره شعبده بازی پرداخته می شود.

شماره : 1 ( فروردین و اردیبهشت )
تعداد صفحه : 76
زبان : انگلیسی
David Blaine's Magic Revealed
توضیحات : در این کتاب بسیار زیبا و ارزشمند شما کارهای زیبا و معروف آقای دیوید بلین را فرا میگیرید. پرواز دیوید بلین و چرخش 360 درجه دست از جمله این کارها میباشد.

تعداد صفحات : 18
نویسنده : David Blaine
زبان : انگلیسی