Svengali Deck

Svengali Deck

با یک اشاره همه کارت ها را تبدیل به یک نقش کنید

Loops

Loops

اجسام روی میز را با نیروی فرا ذهنی مقابل همه حرکت دهید

Micro Psychic

Micro Psychic

با نیروی تمرکز ذهن خود مهره را از دور پیچ کاملا طبیعی باز کنید

Spider Pen Pro

Spider Pen Pro

حرفه ای ترین وسیله معلق کردن اجسام سبک

Mentalism | ذهن خواني - کلیپ های مخصوص اعضا - دریافت فایل
فهرست
تشخیص پاکت پول
در این بازی زیبا آقای Oz Pearlman به شما با ترفندی حیرت انگیز می آموزد که چگونه با استفاده از فنون زیبای ذهن خوانی و منتال از بین چهار پاکت معمولی ، پاکتی را که داخل آن یک چک 50 هزار تومانی بعنوان جایزه قرار دارد را نصیب خود کنید و هیچ تماشاچی نتواند با هر انتخابی آنرا بردارد . در این...
پیشگویی کارت انتخابی
شعبده باز پنج عدد کارت بزرگ در دست دارد و کاغذی که داخل آن پیشگویی موجود است. کاغذ را به تماشاچی داده و از او می خواهد بین این پنج عدد کارت یکی را انتخاب کرده و بقیه را دانه به دانه پوچ کند. تماشاچی به صورت کاملا آزادانه و به دور از هرگونه Force کارتی را انتخاب کرده و بقیه را پوچ می...
اسرار یک منتالیست
تا حالا برایتان سوال پیش نیامده که افراد منتالیست مشهور چگونه میتوانند ذهن شما را خوانده و افکار درون ذهن شما را بازگو کنند یا از درون شما با خبر باشند؟ خب این فیلم نمایانگر این نیست که همه منتالیست ها با این روش کار میکنند بلکه منتالیست ها به دور از هرگونه نیروی مافوق بشری...
حفظ کردن کارت های دسته
در این کار ؛ شعبده باز یک دسته کارت را به دو نیم تقسیم کرده و یک دسته را به تماشاچی داده و دسته دوم را خود مخلوط می کند. پس از مخلوط کردن کارت ها ؛ شعبده باز به مدت چندین ثانیه به کارت ها نگاه کرده و دو دسته را روی میز می گذارد. از تماشاچی می خواهد یکی از دسته ها را انتخاب کند....
خم کردن چنگال
شعبده باز اینبار با یک روش خاص دیگری میخواهد چنگال را در جلوی چشم تماشاچیان خم کرده و سپس به حالت اول برگرداند و همه را متعجب کار خود کند و شما نیز میتوانید با تمرین این بازی همه را متعجب کار خود کنید....
(1) 2 »