Split deck

Split deck

انتخاب مشترک کارت توسط دو تماشاچی مختلف

RingJa

RingJa

استادی در تردستی با حلقه را بیاموزید

On/Off

On/Off

دوست داری انگشت دست خودت را جدا کنی؟

Pure

Pure

در هر محفلی با هر وسیله ای شعبده بازی کنید

مرجع آنلاین آموزش شعبده بازی
 
آخرین فهرست
حرکت جادویی چوب کبریت در این بازی زیبا شعبده باز دو عدد چوب کبریت از تماشاچیان قرض میگیرد و سپس آن دو را مانند تصویر روی هم قرار میدهد . سپس به چوب کبریت ها خیره میشود و یکی از چوب کبریت ها با نیروی جادویی شعبده باز شروع به تکان خوردن میکند . در انتها میتوان چوب کبریت را حتی ر زمین با تکان انداخت . این بازی زیبا را با اندکی تمرین در هر محفلی میتوانید انجام دهید . ...
Cointum Tunneling
بازدید : 108 تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۸
Mo-Fly by Moritz Mueller
بازدید : 18 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۲۸
Box Cut
بازدید : 99 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۱۶
پیش بینی با انتخاب سحر آمیز
بازدید : 332 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۱۱
4 کارت Ace اسرار آمیز
بازدید : 270 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۴
Magic With ESP Deck
بازدید : 81 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۴
Music David Copperfield
بازدید : 162 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۴
دسته کارت ارواح
بازدید : 344 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۲
پرتاب کارت در هوا با یک دست
بازدید : 303 تاریخ : ۱۳۹۳/۸/۲۷
Flink Flop by Dan Hauss
بازدید : 9 تاریخ : ۱۳۹۳/۸/۲۶
Tiego by Rick Lax
بازدید : 12 تاریخ : ۱۳۹۳/۸/۲۴
Double Exposure
بازدید : 217 تاریخ : ۱۳۹۳/۸/۲۲