Split deck

Split deck

انتخاب مشترک کارت توسط دو تماشاچی مختلف

RingJa

RingJa

استادی در تردستی با حلقه را بیاموزید

On/Off

On/Off

دوست داری انگشت دست خودت را جدا کنی؟

Pure

Pure

در هر محفلی با هر وسیله ای شعبده بازی کنید

مرجع آنلاین آموزش شعبده بازی
آخرین فهرست
اسرار پرواز بر فراز Luxor آیا اطلاع دارید کریس آنجل این شعبده باز مشهور چگونه بر فراز هرم معروف Luxor پرواز کرد؟ سایت شعبده باز مثل همیشه راز این بازی بزرگ را به شما آموزش میدهد تا شما با جزئیات این بازی بزرگ توسط کریس آنجل آشنا شوید . ...
حرکت جادویی چوب کبریت
بازدید : 798 تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
Cointum Tunneling
بازدید : 315 تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۸
Mo-Fly by Moritz Mueller
بازدید : 20 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۲۸
Box Cut
بازدید : 204 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۱۶
پیش بینی با انتخاب سحر آمیز
بازدید : 674 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۱۱
4 کارت Ace اسرار آمیز
بازدید : 636 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۴
Magic With ESP Deck
بازدید : 179 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۴
Music David Copperfield
بازدید : 480 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۴
دسته کارت ارواح
بازدید : 782 تاریخ : ۱۳۹۳/۹/۲
پرتاب کارت در هوا با یک دست
بازدید : 633 تاریخ : ۱۳۹۳/۸/۲۷
Flink Flop by Dan Hauss
بازدید : 9 تاریخ : ۱۳۹۳/۸/۲۶
Tiego by Rick Lax
بازدید : 14 تاریخ : ۱۳۹۳/۸/۲۴